Miracles

online opvoedcoaching
OpvoedcoachingIndividuele coaching

Opvoedcoaching

Kinderen zijn onze leraren. Zij zijn de spiegel voor delen die voor onszelf nog niet zichtbaar zijn (blinde vlekken). Tijdens het coaching gesprek ga je met jezelf aan de slag, zonder het kind te belasten. Het is magisch om te ervaren hoe puzzelstukjes op hun plek vallen als de boodschap van je kind binnenkomt in je hart.

Over het algemeen begrijp je het kind goed. Soms zijn er situaties waarbij je het kind minder goed begrijpt of dat je geraakt wordt door situaties die gebeuren in het leven van je kind. Het kan zijn dat je kind veel ziek is, het moeilijk heeft, of  minder gewenst gedrag laat zien. Het kan zijn dat je kind je uitdaagt, voortdurend de grenzen op zoekt. Wanneer je vastloopt en even niet meer ziet  wat nodig is om verandering  in een situatie te brengen, kan een coaching gesprek bij Miracles een oplossing zijn.

Hoe werkt online coaching via Miracles?

Een kind spiegelt de ouder wat de ouder -op dat moment nodig heeft in zijn of haar leven. Via zijn of haar gedrag, (leer)ontwikkeling en of klachten laat het kind dit aan de ouder zien. Vaak is de ouder zich niet bewust van welke boodschap het kind aan de ouder geeft. De ouder ontvangt de boodschap van het kind in dat geval niet. Tijdens een (online) coachinggesprek helpt de coach de ouder om helder te krijgen wat het  kind laat zien en wat de boodschap van het kind voor de ouder is.

In het geval je geïnteresseerd bent in (online) opvoedcoaching dan maak je via deze website een afspraak. In een (online) gesprek van anderhalf uur vertel je over het kind. De coach stelt vragen om de situatie helder te krijgen. In een (online) gesprek, wordt de vertaalde essentie teruggekoppeld.

Afhankelijk van de uitkomst en de behoefte kunnen er adviezen en oefeningen meegegeven worden. Zo nodig kan er doorverwezen worden naar specialistische hulp. Na vier weken volgt er een (online) follow-upgesprek. Als de ouder dit gesprek verder geholpen is, sluiten we het contact af. Als er meer nodig blijkt, gaan we nog een stapje dieper.

Tijdens de (online) coaching kan gebruik gemaakt worden van de Present Child methode.

Indien er behoefte is aan aanvullende (online) opvoedondersteuning kan er gebruik gemaakt worden van de Gordonmethode en de TrippleP methode.

Individuele coaching

Ook onze relaties zijn onze leraren. Zij zijn de spiegel voor delen die voor onszelf nog niet zichtbaar zijn (Blinde vlekken). Tijdens het (online) coachingstraject ga je met jezelf aan de slag zonder de ander te belasten. Het is magisch om te ervaren hoe puzzelstukjes op hun plek vallen als de boodschap van de ander binnenkomt in jouw hart.

Over het algemeen voel je jezelf prettig in je omgeving en met je relaties. Meestal begrijp je de ander goed. Soms zijn er situaties waarbij je de ander minder goed begrijpt of dat je geraakt wordt door situaties die gebeuren in je leven. Het kan zijn dat je partner of je collega veel ziek is, het moeilijk heeft of minder gewenst gedrag laat zien. Het kan zijn dat je partner je uitdaagt, voortdurend de grenzen op zoekt. Wanneer je even niet meer weet wat er nodig is om verandering  in een situatie te brengen, kan een (online) coaching gesprek een oplossing zijn.

Hoe werkt online individuele coaching via Miracles?

De relaties in je omgeving zijn de spiegel van wat je op dat moment nodig hebt in jou leven. Via zijn of haar  gedrag, (leer)ontwikkeling en of klachten laat de ander dit aan jou zien. Vaak ben je er niet bewust van welke boodschap de ander aan jou geeft. Je ontvangt de boodschap in dat geval niet. Tijdens een (online) gesprek helpt de coach je om helder te krijgen wat de ander aan jou laat zien en wat de boodschap van de ander voor jou is.

In het geval je geïnteresseerd bent in een (online) coachingsgesprek dan maak je via deze website een afspraak. In een (online) gesprek van anderhalf tot twee uur vertel je over de situatie. De coach stelt vragen om de situatie helder te krijgen. In een (online) gesprek, wordt de vertaalde essentie aan je teruggekoppeld.

Afhankelijk van de uitkomst en de behoefte kunnen er adviezen en oefeningen meegegeven worden. Zo nodig kan er doorverwezen worden naar specialistische hulp. Na vier weken volgt er altijd een (online) follow-upgesprek. Als je na dit gesprek verder kunt, sluiten we het contact af. Als er meer nodig blijkt, kunnen we nog een stapje dieper gaan.

Tijdens de (online) coaching wordt gebruik gemaakt van spiegelogie.

Indien er behoefte is aan aanvullende (online) ondersteuning kan er gebruik gemaakt worden van de Gordonmethode.

Praktische informatie

Openingstijden online praktijk voor een persoonlijk consult (op afspraak).
Tijdens de schoolweken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Locatie

Hendrikweg 14B

Telefoon

06-10789117

Online Consult

Voor ouders die direct hulp willen, geen behoefte aan een consult op locatie hebben, ver weg wonen of moeilijk tijd vrij kunnen maken, is het mogelijk om een online consult te plannen (via facetime of whats-app bellen) 

Stuur een e-mail met een beschrijving van de vraag naar ineke@miraclesholding.com. Soms kan de vraag direct beantwoord worden (kosteloos). Indien dat niet het geval is, kan er een afspraak gemaakt worden voor een online consult.

Tarieven

Coaching op locatie kost € 90,- inclusief BTW per gesprek

Online coaching kost € 75,- inclusief BTW per gesprek

Aanbevolen literatuur

Het fluisterkind

Janita Venema

Luisteren naar kinderen

Thomas Gordon

Baby’s weten wat ze willen

A.J. Solter

Wat ouders niet weten

Lietje van Blaaderen

Neem contact op

Voor vragen over onze opvoedingscoaching kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.
Mail Miracles